Noteikumi un piekrišana

Lūdzu iepazīties ar Distances līguma noteikumiem zemāk. Veicot pasūtījumu www.brizgovik.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītiet „Distances līguma noteikumiem”.


Distances līgums


Šis distances līgums, turpmāk – Līgums, tiek noslēgts starp Interneta veikala www.brizgovik.lv īpašnieku SIA „ArsEd”, reģistrācijas Nr. 50103736771, juridiskā adrese: Slokas iela 134-14, Rīga, LV-1069, faktiskā adrese: Kalnciema iela 1 korp. 2, Rīga, LV-1048, turpmāk - Pārdevējs, no vienas puses, un fizisku personu, turpmāk - Pircējs, kas veic pirkumu interneta veikalā www.brizgovik.lv (turpmāk - brizgovik.lv), no otras puses, bet abi kopā - Puses.

Pircējs, veicot pasūtījumu Brizgovik.lv, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

 1. Preču pasūtīšanas noteikumi
  1. 2 Brizgovik.lv Pircējs pasūta automašīnas aksesuārus, eļļas, rezerves daļas, turpmāk –prece vai preces.
  2. 3 Brizgovik.lv preces cena ir spēkā pasūtījuma noformēšanas brīdī. Preces cena ir norādīta, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Preces piegādes pakalpojuma izdevumi nav iekļauti preces cenā.
  3. 4 Noformējot pasūtījumu, Pircējs izvēlas piegādes un apmaksas veidu, kā arī aizpilda informāciju par sevi un piegādes adresi.
  4. 5 Pircējs veic pasūtījumu, nospiežot pogu „Noformēt pasūtījumu”. Pasūtījuma nosūtīšanas brīdī stājas spēkā Līgums. Pasūtījuma noformēšana uzliek Pircējam pienākumu pieņemt pasūtījumu un veikt pasūtījuma apmaksu.

 

 1. Pasūtījuma izpilde
  1. 1 Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevēja pārstāvis telefoniski sazinās ar Pircēju vienas darba dienas laikā, lai vienotos par preces piegādi.
  2. 2 Gadījumā, ja Pircējs nesaņem Pārdevēja apliecinājumu par pasūtījuma saņemšanu vienas darba dienas laikā,  preces pasūtījums nav reģistrēts Pārdevēja sistēmā. Tādā gadījumā Pircējs sazinās ar Pārdevēju:[Kontakti]
  3. 3 Pasūtījuma maksimālais izpildes termiņš:
   1.  ja Prece ir noliktavā – divu darba dienu laikā;
   2.  ja Prece nav noliktavā – piecu darba dienu laikā.
  4. 4 Gadījumā, ja pasūtījums kādu iemeslu dēļ nevar tikt izpildīts 2.3. punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs par to informē Pircēju, vienojoties par jaunu pasūtījuma izpildes termiņu. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt pasūtījuma izpildes termiņam, viņš ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma, par to nepārprotami paziņojot Pārdevējam.

 

 1. Preču apmaksas kārtība
  1. 1 Pircējam ir iespēja preces apmaksu veikt skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī vai ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar Pārdevēja piestādītu rēķinu pirms preces saņemšanas.
  2. 2 Pārdevējs nodrošina preču piegādi tikai pēc tam, kad ir saņemta preces un piegādes izdevumu apmaksa.

 

 1. Preču piegāde un pieņemšana
  1. 1 Pārdevējs nodrošina preces piegādi saskaņā ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu.
  2. 2 Detalizētu informāciju par piegādes veidu un izdevumiem Pircējs var atrast Brizgovik.lv sadaļā [Piegāde]..
  3. 3 Piegādes izdevumus Pircējs sedz papildus preces maksai saskaņā ar Pārdevēja piestādītu rēķinu pirms preces saņemšanas.
  4. 4 Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces tiek piegādātas Pircēja norādītajā piegādes adresē, par piegādes laiku vienojoties.
  5. 5 Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ (piemēram, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, Pircējs nav izņēmis preci pakomāta 7 dienu laikā), piegādes izdevumi Pircējam netiek atmaksāti. Atkārtoto piegādi Pārdevējs nodrošina tikai tad, ja Pircējs atkārtoti samaksā piegādes izdevumus. Gadījuma, ja Pircējs nepiesaka atkārtotu preces piegādi 14 dienu laikā, Pārdevējs anulē pasūtījumu un atgriež Pircēja samaksātu preces maksu uz Pircēja norēķinu kontu.

 

 1. Atteikuma tiesības
  1. 1 Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma.
  2. 2 Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas.
  3. 3 Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs ar nepārprotamu paziņojumu (pa pastu vai e-pastu) informē Pārdevēju par lēmumu atteikties no līguma. Pircējs var izmantot Brizgovik.lv publicēto atteikuma veidlapas paraugu [ATTEIKUMA VEIDLAPA].
  4. 4 Pircējs iesniedz preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Pircējs atdod preci, nosūtot to uz Pārdevēja faktisko adresi vai vienojoties ar Pārdevēju par citu atpakaļatdošanas veidu.
  5. 5 Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas izdevumus (izņemot preces, kas neatbilst līguma noteikumiem).
  6. 6 Pārdevējs ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no preces saņemšanas atpakaļ vai no brīža, kad Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk, atmaksā visus no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izdevumus (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ,  ka Pircējs ir izvēlējis piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids). Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Puses vienojas par citu maksāšanas līdzekli.
  7. 7 Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas terminā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos.
  8. 8 Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:
   1. prece ir nolietota un/vai bojāta;
   2. prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 

 1. Garantija
  1. 1 Pārdevējs visām precēm nodrošina ražotāja garantiju. Garantija neattiecas uz neatvietojamām lietām.
  2. 2 Garantijas gadījuma izskatīšanas maksimālais termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad prece iesniegta Pārdevējam.
  3. 3 Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas vai kopšanas rezultātā.
  4. 4 Gadījumā, ja Pircējam rodas problēma ar preci, viņš sazinās ar Pārdevēju [Kontakti].